Είσοδος

Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε τώρα

Χάσατε τον κωδικό σας;

Εγγραφή

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο Αγγλικά ή Ελληνικά για τη συμπλήρωση της φόρμας

( ℹ )

*Σημείωση: Μόνο Αιτούντες/ούσσες Άσυλου και άτομα με Καθεστώς Πρόσφυγα μπορούν να εγγραφούν

Ποιος σας υποστήριξε για να εγγραφείτε σε αυτήν την πλατφόρμα;

Πληροφορίες για εργοδότες 

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022, στη χώρα μας φιλοξενούνται περίπου 60.000 πρόσφυγες εκ των οποίων περίπου 19.000 έχουν έρθει από την Ουκρανία με καθεστώς Προσωρινής Προστασίας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό εθνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Με την πολιτιστική ποικιλομορφία τους και τις δεξιότητές τους μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία αλλά και στους εργοδότες για τους οποίους εργάζονται. Η είσοδός τους στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία μιας επιχείρησης αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητάς της. 

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τη σύνδεση προσφύγων που επιθυμούν να παραμείνουν και να εργαστούν στην χώρα μας και εργοδοτών. Συνεπώς, μπορεί να υποστηρίξει τον εντοπισμό κατάλληλων υποψηφίων για ανοιχτές θέσεις εργασίας. 

Η πλατφόρμα Adama Job Center ενθαρρύνει τους εργοδότες σε όλη την Ελλάδα να συμβάλουν στην ένταξη των προσφύγων στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα το Adama προσκαλεί εργοδότες να εμπλουτίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με νέα ταλέντα, προωθώντας την αξία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και παράλληλα συμμετέχοντας στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και στην ενδυνάμωση μιας κοινωνίας που τη χαρακτηρίζει η συνοχή.

Η στήριξη του εγχειρήματος αυτού από εργοδότες αποτελεί τη βάση για μια πιο ολοκληρωμένη ενταξιακά εργασιακή πραγματικότητα. 

Συχνές ερωτήσεις 

Ναι, άτομα με καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας με έγκυρη άδεια παραμονής έχουν πλήρη πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ημεδαπούς. 

Οι αιτούντες άσυλο αποκτούν δικαίωμα εργασίας έξι μήνες μετά την υποβολή του αιτήματός τους για παροχή ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου, οπότε και μπορούν να λάβουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα προκειμένου να μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα. 

Οι Ουκρανοί υπήκοοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παροχή καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2001/55/ΕΣ. Ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού μητρώου) και ο ΑΜΚΑ- (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) εκδίδονται αυτόματα με τη λήψη Προσωρινής Προστασίας και στη συνέχεια δικαιούνται να εργαστούν. 

Στους πρόσφυγες χορηγείται άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών ενώ στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας χορηγείται άδεια διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους. Οι άδειες αυτές μπορούν να ανανεωθούν. Ο ΑΜΚΑ εκδίδεται αυτόματα από την Υπηρεσία Ασύλου με την αναγνώρισή τους ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ενώ ο ΑΦΜ μπορεί να εκδοθεί από τη ΔΟΥ. Οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας μπορούν επίσης να εκδώσουν τον αριθμό AMA από τον ΕΦΚΑ (Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) εφόσον λάβουν προσφορά για συγκεκριμένη θέση εργασίας.. Επιπλέον, μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, αλλά συνιστάται ενδείκνυται να έχουν στη διάθεσή τους αναγγελία πρόσληψης. 

Οι αιτούντες άσυλο διαθέτουν κάρτα αιτούντος άσυλο μέχρι να λάβουν απόφαση σχετικά με το αίτημά τους για άσυλο. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να εκδώσει τον αριθμό ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού) ο οποίος ισχύει για όσο διάστημα παραμένουν αιτούντες άσυλο. Σε περίπτωση που τους χορηγηθεί άσυλο, ο ΠΑΑΥΠΑ θα μετατραπεί σε ΑΜΚΑ μετά την υποβολή αίτησης σε ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός τους για άσυλο, ο ΠΑΑΥΠΑ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο ΑΦΜ τους (εάν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για άσυλο) μπορεί να εκδοθεί από τη ΔΟΥ, ενώ, εφόσον λάβουν προσφορά εργασίας μπορούν επίσης να εκδώσουν τον ΑΜΑ τους από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Οι αιτούντες άσυλο μπορούν επίσης να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, ωστόσο είναι σημαντικό να έχουν μαζί τους την αναγγελία πρόσληψης και συστήνεται οι εργοδότες να τους συνοδεύουν, καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες προσεγγίζουν το θέμα. 

Η CRS εξετάζει όλες τις αγγελίες εργασίας πριν τη δημοσίευσή τους ώστε να διασφαλίζει ότι το πλαίσιο είναι σχετικό και ακριβές, καθώς και ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλη και ορθή. Η συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου μπορεί να διαρκέσει έως δύο ημέρες, ενώ με την ολοκλήρωση του ελέγχου η ανάρτηση θα δημοσιοποιείται.  

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να υποβάλουν αίτηση απευθείας για τις θέσεις εργασίας που τους ενδιαφέρουν, ωστόσο, οι εργοδότες πρέπει να δηλώσουν από ποιον θα ήθελαν να πάρουν συνέντευξη προκειμένου η ομάδα του Adama να επικοινωνήσει και με τα δύο μέρη (εργοδότη και υποψήφιο) για τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων σύμφωνα με την διαθεσιμότητά τους. 

Προτρέπουμε τους εργοδότες να δηλώσουν το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αξιολόγηση των υποψηφίων επιλέγοντας μία εκ των τεσσάρων διαθέσιμων επιλογών: 1. Συνέντευξη, όταν έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη, 2. Προσφορά  η οποία απορρίφθηκε από τον υποψήφιο, 3. Προσλήφθηκε, κατά την πρόσληψη του υποψηφίου, και 4. Απορρίφθηκε, όταν ένας υποψήφιος δεν έχει επιλεγεί. Η CRS συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης και για την περαιτέρω κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεων των εταιρειών ανά τομέα και θέση. 

Η CRS ενθαρρύνει τους εργοδότες να συμβάλλουν στην κατανόηση  των εκπαιδευτικών αναγκών των ήδη εργαζόμενων προσφύγων αλλά και των μελλοντικών υποψηφίων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους αλλά και την προετοιμασία εκείνων που αναζητούν εργασία ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με τις θέσεις που η εκάστοτε επιχείρηση αναμένει να αναρτήσει. Η πλατφόρμα μπορεί να φιλοξενήσει γραπτό υλικό και βίντεο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας. 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, μπορεί να διαβάσει ή να αποθηκεύσει δεδομένα στον περιηγητή σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες Cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απόρριψη όλων των υπηρεσιών
Αποδοχή όλων των υπηρεσιών