Είσοδος

Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε τώρα

Χάσατε τον κωδικό σας;

Εγγραφή

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο Αγγλικά ή Ελληνικά για τη συμπλήρωση της φόρμας

( ℹ )

*Σημείωση: Μόνο Αιτούντες/ούσσες Άσυλου και άτομα με Καθεστώς Πρόσφυγα μπορούν να εγγραφούν

Ποιος σας υποστήριξε για να εγγραφείτε σε αυτήν την πλατφόρμα;

Το Adama Job Center είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Catholic Relief Services, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Adama το οποίο υλοποιείται από τη CRS και την Caritas Hellas σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το κέντρο Adama παρέχει δια ζώσης και εξ αποστάσεως υπηρεσίες απασχολησιμότητας και κοινωνικές υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα. 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

Catholic Relief Services

Η Ύπατη Αρμοστεία

Η Catholic Relief Services (CRS) ιδρύθηκε το 1943 από τη Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη στο εξωτερικό. Η δήλωση αποστολής της CRS καλεί τον οργανισμό να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο και να προωθήσει την πλήρη ανθρώπινη ανάπτυξη. 

Ως μέρος της παγκόσμιας αποστολής της Καθολικής Εκκλησίας, συνεργαζόμαστε με τοπικά, εθνικά και διεθνή καθολικά ιδρύματα, καθώς και με άλλους οργανισμούς, για να βοηθήσουμε ανθρώπους  που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξαρτήτως πίστης, φυλής ή εθνικότητας σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Η CRS ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα το 2015 και υποστηρίζει την ένταξη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες στέγασης και με προσεγγίσεις βασισμένες στην αγορά. Σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους της, την Caritas Hellas και την Caritas Athens, η CRS υλοποιεί προγράμματα στέγασης, οικονομικής βοήθειας, βιοπορισμού και ένταξης. 

Ο οργανισμός είναι εταίρος στο ESTIA, στο Helios, στο πρόγραμμα παροχής οικονομικού βοηθήματος και στο Μικρό Κόσμο. Τον Δεκέμβριο του 2021, μαζί με την Caritas Hellas και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η CRS ξεκίνησε την υλοποίηση του Adama Center. 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των συγκρούσεων και των διώξεων.

Παρέχουμε σωτήρια βοήθεια όπως καταλύματα, φαγητό και νερό, συμβάλλουμε στη διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προωθούμε λύσεις ώστε οι άνθρωποι να έχουν ένα ασφαλές μέρος που μπορούν να αποκαλούν «σπίτι» και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. 

Η Ύπατη Αρμοστεία έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1952. Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές, με μη κυβερνητικές και άλλες οργανώσεις, δίκτυα εθελοντών και κοινότητες για να διασφαλίσουμε την προστασία και την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη χώρα.

Εστιάζουμε επίσης στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και ασκούμε πίεση για την εύρεση βιώσιμων λύσεων και τη βελτίωση των πολιτικών, προκειμένου να μπορούν οι πρόσφυγες να ευημερήσουν στη νέα τους πατρίδα.

 

Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς είναι το φιλανθρωπικό σωματείο της Καθολικής Εκκλησίας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1981. Είναι μέλος της Caritas Europa και της Caritas Internationalis. 

Σκοπός της Κάριτας Ελλάς είναι η δημιουργία και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντισμού στην κοινωνία, η αντιμετώπιση της φτώχειας και κάθε είδους ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης, καθώς και η υπεράσπιση των κοινωνικά αποκλεισμένων. 

Η Κάριτας Ελλάς υλοποιεί προγράμματα για την προστασία, την υλική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών, καθώς και όσων έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς). Υλοποιεί ειδικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως κάλυψη βασικών αναγκών, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, φιλοξενία προσφύγων, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, επαγγελματική κατάρτιση και κατάρτιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός, οικονομική και νομική συμβουλευτική, υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προγράμματα βιοπορισμού και άλλα που σχετίζονται με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.   

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕΕ ΟΤΑ (ΑΝΗ)

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕΕ ΟΤΑ (ΑΝΗ), είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ηρακλείου, και ιδρύθηκε το 1989 στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Αποτελείται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και ειδικότερα τους Δήμους του Νομού, την Περιφέρεια Κρήτης, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου,  καθώς και αγροτικούς και άλλους συνεταιρισμούς.

Η εταιρία έχει πρωταρχικό στόχο την παροχή εξειδικευμένης (επιστημονικής και τεχνικής) υποστήριξης σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς ενίσχυση της αποκεντρωμένης διοίκησης, την προαγωγή κοινωνικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης εντός της περιοχής παρέμβασής της και την εφαρμογή πολιτικών σχετικών με τους σκοπούς της, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους και/ή πόρους της Ε.Ε.

Στην παρούσα φάση, με έναρξη τον Απρίλιο 2023, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου υλοποιεί το χρηματοδοτούμενο από την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), πρόγραμμα “ReA-Refugee Assistance to Livelihoods and Employability”, το οποίο έχει ως βασικό αντικείμενο την στήριξη προσφύγων, αιτούντων άσυλο και δικαιούχων προσωρινής προστασίας, σε θέματα που αφορούν την κοινωνική ένταξη και την εργασιακή απασχόληση στην Κρήτη. Oι παροχές του προγράμματος περιλαμβάνουν ειδικότερα, την παροχή βοήθειας προς ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας, Info-Point/Helpdesk για πάσης φύσεως ζητήματα και διαδικασίες σχετιζόμενες με άτομα προσφυγικού προφίλ, υποστήριξη αναφορικά με τυπικές διαδικασίες δημοσίων φορέων και εν γένει ζητήματα βιοπορισμού, παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σχετικής με την αγορά εργασίας και την απασχολησιμότητα, ενδυνάμωση προς την κατεύθυνση της αυτονομίας και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων και τοπικών προσφυγικών κοινοτήτων, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις για ωφελούμενους και παρόχους υπηρεσιών.

ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2009, με αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα. Βασισμένη στην πεποίθηση ότι η μετανάστευση οδηγεί στην ανάπτυξη, Η ΜΕΤΑδραση είναι αποφασισμένη να στηρίξει και να προστατεύσει, μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων εκείνων που εκτοπίζονται και διώκονται.

Με γνώμονα τις αρχές της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της προσαρμοστικότητας, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

1.  Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνείας, οι οποίες διασφαλίζουν το ζωτικό δικαίωμα στην επικοινωνία με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω της απασχόλησης περισσότερων από 350 διερμηνέων, εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων από την ΜΕΤΑδραση, σε 43 γλώσσες και διαλέκτους – μία δράση που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε αποτελεσματικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας,

2. Προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου ασφαλείας που αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων όπως δομές φιλοξενίας, ασφαλή συνοδεία από επισφαλείς συνθήκες σε κατάλληλες δομές, καθώς και τις καινοτόμες δράσεις επιτροπείας, ανάδοχης φροντίδας και υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης,

3. Προστασία και υποστήριξη άλλων ευάλωτων ομάδων μέσω της παροχής νομικής βοήθειας στους αιτούντες άσυλο, της πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων και της οργάνωσης αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας όπου χρειάζεται,

4. Εκπαίδευση και ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, πολύγλωσσων οδηγών υποστήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά που επιτρέπουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητεία επί πληρωμή.

 

 

SolidarityNow

Η SolidarityNow είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Από το 2013 μέχρι σήμερα, η οργάνωση έχει υποστηρίξει μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά της (προγράμματα στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής αρωγής, διερμηνείας, εκπαίδευσης, παιδικής προστασίας) περισσότερες από 350.000 ευάλωτους συνανθρώπους μας να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και προοπτικές.

Οι προγραμματικές προτεραιότητες της οργάνωσης συνοψίζονται σε τέσσερεις άξονες: Εκπαίδευση για όλους χωρίς αποκλεισμού, Καταλυτικές ευκαιρίες βιοπορισμού, Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης, Δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όραμά μας, ένας κόσμος αλληλεγγύης, ελπίδας και ανεκτικότητας, όπου οι άνθρωποι ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Δήμος Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ανταποκρίθηκε από την αρχή της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, δείχνοντας έτσι την αλληλεγγύη του και την πρόθεσή του να υποστηρίξει με αποτελεσματικό τρόπο την υποδοχή των προσφύγων στη χώρα μας. Ο Δήμος Λαρισαίων είναι εταίρος υλοποίησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από το 2016 και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από το 2021. Επίσης, ο Δήμος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την UNCHR από το 2020. Ο Δήμος Λαρισαίων μέσω της οργάνωσής της ΔΗΚΕΛ έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να διατηρήσει εκατοντάδες χώρους φιλοξενίας και να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε χιλιάδες άτομα που έχουν ανάγκη, μέσω των προγραμμάτων ESTIA I & ESTIA II.
Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχοντας στην δράση «Δημοκρατία και Εκπαίδευση των Πολιτών» του Διεθνούς Δικτύου Πόλεων για Μάθηση της UNESCO, υποστηρίζει, ενισχύει και προωθεί τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο, στην επίσημη και άτυπη μορφή μάθησης, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια έχει επενδύσει σε δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και δημιουργικής απασχόλησης ελεύθερου χρόνου για παιδιά της πόλης, γονείς, άτομα τρίτης ηλικίας, εργαζόμενους, ανέργους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε συνεργασία με διάφορα εκπαιδευτικές οργανώσεις. Όλες αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

INTERSOS Hellas

Από τον Μάρτιο του 2016, η INTERSOS έχει επικεντρωθεί στην προσφορά ολοκληρωμένης υποστήριξης και βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Μέχρι σήμερα, η INTERSOS Hellas υλοποίησε έργα στέγασης και πιλοτικές πρωτοβουλίες ένταξης, με ισχυρή δέσμευση για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ανθρώπων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Community Based Organisations” (CBO), η INTERSOS Hellas επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ανταπόκρισης της κοινωνίας των πολιτών μέσω της συνεργασίας με τοπικούς φορείς. Υποστηρίζοντας πάνω από 25 προγράμματα, στόχος ήταν η προώθηση της συνύπαρξης και της ομαλής ένταξης μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Επιπλέον, το «Small Scale Integration Project» το οποίο υλοποιήθηκε, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, αποτέλεσε ένα ολιστικό πιλοτικό πρόγραμμα που συνδύαζε τη γλωσσική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Τέλος, το Έργο Απασχολησιμότητας προσέφερε ολοκληρωμένη εργασιακή συμβουλευτική στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, παρέχοντας υποστήριξη για την επιτυχή είσοδο των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας.
Η NTERSOS Hellas, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών/Διαπολιτισμικό Κέντρο «Ακαδημία» και την Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, υλοποιεί το πρόγραμμα: «#Μαζί: Ολιστική υποστήριξη για την αποτελεσματική πρόσβαση σε κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα και μέσα διαβίωσης στην Ήπειρο» το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη των ωφελούμενων στην απόκτηση εργαλείων και πληροφοριών και μέσων τα οποία θα τους οδηγήσουν στην αγορά εργασίας.

Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης (ΔΙΑΚΚΕ) «Ακαδημία»

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία» λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2021 ως μια δομή συμπληρωματική των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία υποστηρίζει και διασυνδέει τους αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, χωρίς καμία διάκριση με όλους τους φορείς, τις δομές, τις υπηρεσίες και τα Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης, με σκοπό την διαχείριση των αναγκών των ωφελούμενων και την υποστήριξη της ένταξης.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Κέντρο «Ακαδημία» παρέχει την απαραίτητη συμβουλευτική και υποστηρίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων των εξυπηρετούμενων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, στην πλοήγηση στην αγορά εργασίας και πρόσβαση στα απαιτούμενα έγγραφα διοικητικής φύσεως, την πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, την δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας, καθώς και την συμπερίληψη τους σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής τους ευημερίας και τη δημιουργία βιώσιμων μέσων διαβίωσης. Το Κέντρο λειτουργεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Διαπολιτισμικού Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης “Ακαδημία” από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία και χρηματοδότηση από το OPEN SOCIETY FOUNDATION».

International Rescue Committee (IRC) Hellas

Η International Rescue Committee (IRC) Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2015, στο νησί της Λέσβου, ως απάντηση στον άνευ προηγουμένου αριθμό προσφύγων/ισσών που κατέφθαναν τότε στο νησί.
Από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η IRC Hellas παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε ανθρώπους που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, αλλά και στον αστικό ιστό. Άμεσα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουμε παράσχει στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες, προστασία σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, νομική συνδρομή, διαχείριση υποθέσεων, ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε δικαιούχους/ες και αιτούντες/σες διεθνή προστασία και άλλες ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα.
Η ομάδα μας δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λέσβο, ενώ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Refugee.Info, παρέχει αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, σχετικά με διαθέσιμες υπηρεσίες, νομικά δικαιώματα και επιλογές για άσυλο, μετεγκατάσταση και οικογενειακή επανένωση. Τα προγράμματά μας εστιάζουν στην παιδική προστασία, την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την προστασία και ενδυνάμωση γυναικών, τη νομική υποστήριξη, την προώθηση της ισότητας των φύλων και αποδοχής της διαφορετικότητας, τη συνηγορία και την οικονομική ανάκαμψη και ενδυνάμωση μέσω της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, μπορεί να διαβάσει ή να αποθηκεύσει δεδομένα στον περιηγητή σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες Cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απόρριψη όλων των υπηρεσιών
Αποδοχή όλων των υπηρεσιών