Είσοδος

Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε τώρα

Χάσατε τον κωδικό σας;

Εγγραφή

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο Αγγλικά ή Ελληνικά για τη συμπλήρωση της φόρμας

( ℹ )

*Σημείωση: Μόνο Αιτούντες/ούσσες Άσυλου και άτομα με Καθεστώς Πρόσφυγα μπορούν να εγγραφούν

Ποιος σας υποστήριξε για να εγγραφείτε σε αυτήν την πλατφόρμα;

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023

Η CRS Greece, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υλοποιεί το πρόγραμμα “Adama” που συνδέει αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με ευκαιρίες απασχόλησης. Για τη διευκόλυνση των αιτούντων εργασία και των εργοδοτών (συλλογικά “Χρήστες”) η CRS έχει δημιουργήσει αυτή την ιστοσελίδα/πλατφόρμα adamajobcenter.crs.org (“Ιστοσελίδα” ή “Πλατφόρμα”) γνωστή ως Adama Job Center.

Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της πλατφόρμας μας, ως εκ τούτου, λαμβάνουμε τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, συμμορφωνόμαστε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το εθνικό νόμο 4624/2019 και τις αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων, τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Φορέα Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και την Οδηγία Ηλεκτρονικού Απορρήτου της ΕΕ, όπως ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία.

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Οργανισμός “Catholic Relief Services Greece”, με έδρα την οδό Σόλωνος 75, Αθήνα, Ελλάδα με Τ.Κ. : 10679 (στο εξής “CRS” ή “Εμείς”), είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ιστότοπου adamajobcenter.crs.org και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ιστότοπου και για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η CRS ως συνεργάτης του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR) για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, ανέπτυξε τον ιστότοπο εύρεσης εργασίας Adama σε συνεργασία με το UNHCR.

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε από τους Χρήστες

Οι χρήστες, είτε αναζητούντες εργασία είτε εργοδότες, πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ στην πλατφόρμα προκειμένου να συμπληρώσουν μια αίτηση ή να δημοσιεύσουν μια προσφορά εργασίας. Συλλέγουμε & επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας, όπως φαίνεται παρακάτω σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγορία Χρήστη:

Aναζητούντες εργασία
Κατά την εγγραφή (για να λάβετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το προφίλ), απαιτούνται *:
Πλήρες Όνομα (όνομα, επώνυμο)*
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
Κινητό τηλέφωνο*
Νομικό καθεστώς*
Επισύναψη εγγράφου ταυτοποίησης*
Τύπος εγγράφου*
Ημερομηνία λήξης εγγράφου*
Πόλη κατοικίας/τοποθεσία (όχι πλήρης διεύθυνση)*
Χώρα καταγωγής*
Φύλο*
Ημερομηνία γέννησης*
Προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας*
Μετά την εγγραφή, για να συμπληρώσετε το βιογραφικό σημείωμα (για να υποβάλετε αίτηση για εργασία):
Προθυμία μετεγκατάστασης*
Γλώσσες*
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία
Δεξιότητες
Τομέας εξειδίκευσης (πτυσσόμενο πλαίσιο)
Επαγγελματικός τίτλος (π.χ. γιατρός, αρχιτέκτονας)
Κατηγορία βιογραφικού σημειώματος
Προσωπική δήλωση
Προτιμώμενη περιοχή εργασίας
Είδος προτιμώμενης θέσης εργασίας (π.χ. πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, εποχιακή εργασία)*
Φωτογραφία
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιέχεται σε αυτά που ο αναζητών εργασία μοιράζεται οικειοθελώς:
Προσωπικές ιστοσελίδες/ λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Eργοδότες
Εκπρόσωπος του εργοδότη που δημιουργεί το προφίλ της εταιρείας
Πλήρες Όνομα εκπρόσωπου*
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
Επισύναψη εγγράφου δήλωσης της εταιρείας*
Όνομα εταιρείας*
Θέση εκπροσώπου στην εταιρεία*
Τοποθεσία της εταιρείας*
Κατά την εγγραφή της εταιρείας (* απαιτούνται):
Όνομα εταιρείας*
Σύντομη περιγραφή της εταιρείας*
Εάν η εταιρεία συνεργάζεται επί του παρόντος με το Adama Center
Για να υποβάλετε μια θέση εργασίας (* απαιτούνται)
Τοποθεσία της θέσης εργασίας*
Τίτλος εργασίας*
Τύπος εργασίας (π.χ. πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση)*
Κατηγορία εργασίας/τομέας*
Σύντομη περιγραφή της θέσης εργασίας*
Απαιτούμενες γλώσσες*

3. Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε και να προσαρμόζουμε την απάντησή μας σε εσάς. Το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής, ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Cookies για να μάθετε περισσότερα για τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

4.  Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και του ελληνικού νόμου 4624/2019, στις αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων, τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Φορέα Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και στην Οδηγία Ηλεκτρονικού Απορρήτου της ΕΕ, όπως ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία.  Βασιζόμαστε στο αίτημά σας για να προβούμε στις απαραίτητες για εσάς ενέργειες, πριν από τη σύναψη σύμβασης με έναν εργοδότη ή έναν αναζητούντα εργασία αντίστοιχα, προκειμένου να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να παρουσιάσουμε στους αιτούντες εργασία σχετικές ευκαιρίες απασχόλησης και να τους επιτρέψουμε να υποβάλουν αίτηση για τις ευκαιρίες αυτές.
 • Να παρουσιάσουμε εργοδότες σε άτομα που αναζητούν εργασία που μπορεί να ταιριάζουν με τις ανάγκες τους σε ταλέντα.
 • Να επιτρέψουμε στο προσωπικό της CRS/συνεργατών να έρθει σε επαφή με τους αιτούντες εργασία που έχουν επιλεγεί για συνέντευξη για μια θέση εργασίας για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση, να τους προετοιμάσει για αυτήν τη συνέντευξη και να παρέχει όλες τις υπηρεσίες σχετικά με την απασχόληση και την ένταξη που είναι διαθέσιμες στο κέντρο Adama.
 • Να παρέχουμε σχετική υποστήριξη, όπως να επικοινωνούμε μαζί τους όταν ένας εργοδότης τους έχει επιλέξει για συνέντευξη, να τους βοηθούν να προετοιμαστούν για τη συνέντευξη και να παρέχουν άλλη σχετική υποστήριξη για την απασχολησιμότητα ή την ένταξη.
 • Η CRS και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μπορούν να παράξουν ανωνυμοποιημένα δεδομένα για την παρακολούθηση του έργου.

5. Ποιος λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας μπορεί να χρειαστεί να γίνουν διαθέσιμα στο προσωπικό της CRS, όπως περιγράφεται παρακάτω, καθώς και στους τεχνικούς συντήρησης του ιστότοπού μας, οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Όλα τα μέρη δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και τη δέουσα διαδικασία.

Επίσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους -εκτελούντες την επεξεργασία, όταν αυτό είναι απαραίτητο με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών μας σε εσάς. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με:

 • Τις Caritas Hellas, Αναπτυξιακή Ηρακλείου, METAdrasi, και SolidarityNow, οι οποίες μας βοηθούν ως εταίροι να επικοινωνήσουμε με τους αιτούντες εργασία και τους εργοδότες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
 • Την CRS USCCB, η οποία φιλοξενεί στις βάσεις δεδομένων της τα δεδομένα του έργου
 • Την Microsoft, που μας παρέχει το λογισμικό MS Office και τη βάση δεδομένων OneDrive
 • Την CommCare, που είναι μια λογισμική πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας με τους εταίρους του έργου μας, την Caritas Hellas, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Τα προαναφερθέντα μέρη λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και νόμιμης επεξεργασίας, καθώς και με τις συγκεκριμένες συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων που έχουν συναφθεί.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ως παραλήπτης τρίτου μέρους, μπορεί να έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα Εύρεσης Εργασίας, η οποία λειτουργεί από την CRS. Ωστόσο, μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ως υποκείμενο δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποκαλυφθούν στον UNHCR, προκειμένου να υποστηρίξουν τους αναζητητές εργασίας στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών για την εκπλήρωση διοικητικών απαιτήσεων (π.χ. έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου), ή για να επιτραπούν συστημικές παρεμβάσεις, ή για την παρακολούθηση και υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης.

Επιπλέον, ανάλογα με την κατηγορία χρηστών στην οποία ανήκετε, μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας όπως περιγράφεται παρακάτω:

A. Aναζητούντες εργασία

Όταν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας, μοιραζόμαστε περιορισμένα δεδομένα με τον πιθανό εργοδότη σας. Αυτά τα περιορισμένα δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση (προηγούμενη εμπειρία, εκπαίδευση κ.λπ.), αλλά ΔΕΝ περιλαμβάνουν όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας σας θα δοθούν σε έναν εργοδότη μόνο αφού ο εν λόγω εργοδότης έχει ζητήσει, μέσα από την αίτηση σας στην πλατφόρμα, συνάντηση μαζί σας για συνέντευξη.

Σε περίπτωση που έχετε παράσχει έγγραφο βιογραφικού σημειώματος, ενώ αυτή η δυνατότητα ήταν ακόμα διαθέσιμη, προσέξτε τα δεδομένα που μοιράζεστε μέσω του εγγράφου, καθώς είναι διαθέσιμα για προβολή και λήψη. Οι εργοδότες δεν μπορούν να δουν τα δεδομένα σας εάν δεν έχετε υποβάλει αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Για την επεξεργασία αυτή, ο εργοδότης ενεργεί ως ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  Ο Εργοδότης μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αποκλειστικά για τους σκοπούς των Υπηρεσιών τηρώντας την παρούσα Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης μας. Η CRS δεν είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση οποιουδήποτε Εργοδότη με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ιδίως με τον ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, το προσωπικό της CRS θα έχει διαχειριστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου, όπου θα μπορεί να βλέπει και να κατεβάζει πλήρεις πληροφορίες για το προφίλ του αναζητούντος εργασία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης ενός αναζητούντος εργασία. Το προσωπικό της CRS και των συνεργατών της (όπως περιγράφηκε παραπάνω) χρησιμεύει ως σύνδεσμος μεταξύ εργοδότη και αιτούντος εργασία για τον καθορισμό της συνέντευξης και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να προσεγγίσει τους αιτούντες εργασία για να τους παράσχει σχετική υποστήριξη, όπως επικοινωνία μαζί τους όταν ένας εργοδότης τους έχει επιλέξει για συνέντευξη, βοήθεια στην προετοιμασία για τη συνέντευξη και παροχή άλλης σχετικής υποστήριξης για την απασχολησιμότητα ή την ένταξη, εάν χρειάζεται.

B. Eργοδότες

Τα στοιχεία των εργοδοτών (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου) θα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό της CRS/συνεργάτη που θα ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου, επιβεβαιώνοντας ότι είστε μια εγγεγραμμένη επιχείρηση με αξιόπιστη φήμη και θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ εσάς και του αναζητούντος εργασία που έχετε επιλέξει για μια από τις αγγελίες σας.  Το προφίλ εργοδότη και οι αγγελίες εργασίας του εργοδότη (μη προσωπικά δεδομένα) θα είναι διαθέσιμα στην πύλη, η οποία είναι προσβάσιμη από το κοινό.

Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή τις εντολές των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών αρχών.

6. Διατήρηση Δεδομένων

Η CRS θα διατηρήσει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου Adama σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, θα το επεξεργαστούμε άμεσα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους περιορισμούς της. Σας ενημερώνουμε ότι τα αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται στη βάση δεδομένων του παρόχου φιλοξενίας ιστοσελίδων για 90 ημέρες πριν διαγραφούν οριστικά.

Όταν σταματήσει/ ολοκληρωθεί το έργο Adama και/ή η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αποφασίσει να διαχειριστεί την πλατφόρμα με άλλο τρόπο, για παράδειγμα, με άλλη ΜΚΟ εταίρο, η CRS θα σας ενημερώσει εγκαίρως. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να συναινέσετε στη μεταφορά των δεδομένων σας στην UNHCR, εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο από την UNHCR ή άλλη ΜΚΟ εταίρο. Η CRS θα παράσχει τα δεδομένα σας στην UNHCR και δεν θα διατηρήσει άλλα αντίγραφα αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύει η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της UNHCR και θα έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα αντίστοιχα δικαιώματά σας. Η Πολιτική της UNHCR για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Ατόμων που αφορούν την UNHCR είναι διαθέσιμη εδώ. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας για απόσυρση και/ή διαγραφή.

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα δεδομένα που σχετίζονται με το έργο για σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

Για τη διάρκεια της διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των cookies, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την Πολιτική για τα cookies.

7. Επικοινωνία με τον Ιστότοπο

Η επικοινωνία με τον ιστότοπό μας/πατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adamajobcenter@crs.org.

Πρόσβαση στα μηνύματα που λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας έχουν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας/ το προσωπικό του συνεργάτη μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ή από κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Δεν προωθούμε μηνύματα σε τρίτους τα οποία λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του αποστολέα. Εξαίρεση από τα παραπάνω, αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή η μη διαγραφή των μηνυμάτων που λαμβάνουμε, είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας παρέχονται από την CRS με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

8. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα του ιστοτόπου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ένα σύστημα κρυπτογράφησης (TSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Συνεργαζόμαστε επίσης με τον πάροχο υπηρεσιών ιδιωτικού διακομιστή (private server provider), CRS USCCB, για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι διακομιστές βρίσκονται στη Γερμανία. Επίσης, έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον, η πρόσβαση στα δεδομένα είναι διαβαθμισμένη, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα των υπαλλήλων/συνεργατών και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που έχουν αναλάβει.

9. Τα δικαιώματα των χρηστών

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα ενημέρωσης
Δικαίωμα ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
Δικαίωμα διόρθωσης
Μπορείτε να ζητήσετε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβούμε στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς θα προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα εναντίωσης
Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης
Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο adamajobcenter@crs.org ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη φόρμα που είναι διαθέσιμη στο παρόν ιστότοπο.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της παραπάνω προθεσμίας για τη διερεύνηση ή/και την επεξεργασία του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, υπό την ευθύνη του CRS Greece, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ). Για τη δικαιοδοσία της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Οι καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβληθούν στο UNHCR (greatbo@unhcr.org) ή στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (inspector@unhcr.org).

 1. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό. Ενδέχεται να προβούμε σε αυτές τις τροποποιήσεις για διάφορους λόγους, για παράδειγμα για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές ή απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, νέα χαρακτηριστικά ή αλλαγές στις πρακτικές του Έργου. Η τελευταία έκδοση θα δημοσιεύεται στο σχετικό σημείο του ιστότοπου. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά για να βρίσκετε την τελευταία έκδοση. Η τελευταία έκδοση είναι η ισχύουσα. Εάν οι αλλαγές αφορούν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων με εύλογα μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, συμφωνείτε με την αναθεωρημένη πολιτική.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, μπορεί να διαβάσει ή να αποθηκεύσει δεδομένα στον περιηγητή σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες Cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απόρριψη όλων των υπηρεσιών
Αποδοχή όλων των υπηρεσιών